Euphorbia louwii   
Euphorbia louwii
Kaingo Private Game Reserve, Aug 2020

tuis       home      veldblomlys      flower list      next