Euphorbia monteiroi    
Euphorbia monteiroi
Bateleur Nature Reserve, Mar 2021
Euphorbia monteiroi
Tweebosch, Oct 2017
Euphorbia monteiroi ramosa
Geelhoutkloof, Mar 2018

tuis       home      veldblomlys      flower list      next