Moths: Family Noctuidae  OWLET MOTHS

Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Acontia discoidea Agoma trimenii Agoma trimenii Agrotis biconica Agrotis ipsilon Acontia nubilata
Acontia tetragonisa Acontia transfigurata transfigurata Acontia wahlbergi Craniophora transvaalica Anedhella rectiradiata Agrotis spinifera
Agrotis species Amyna punctum Argyrogramma signata Athetis leuconephra Brevipecten cornutus Brevipecten cornuta
Brithys crinii Chrysodeixis acuta Cornutiplusia circumflexa Cryphia fulvifusa Cryphia leucomelaena Cucullia consimilis
Cucullia consimilis Cucullia consimilis Cucullia inaequalis Cucullia hutchinsoni Cucullia hutchinsoni Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera Leucania loreyi Mythimna tincta Plecopterodes moderata Schausia coryndoni Spodoptera littoralis
Thysanoplusia orichalcea Thysanoplusia orichalcea Tycomarptes inferior Xanthodes albago Xanthodes albago Amyna axis
Pardoxia graellsii Heliothis scutuligera Callopistria lattreillei Callopistria yerburii    
Caradrina atriluna Heraclia superba Acontiola heliastis Cucullia pallidistria Athetis albirena Athetis ignava
Athetis satellitia Chasmina tibialis Schausia coryndoni Lycophotia melanephra Mythimna substituta Omphalestra mesoglauca
Tycomarptes inferior Acontia citripennis Maliattha subblandula Acrapex aenigma Acrapex festiva cucullia terensis
Lepidodelta stolifera Aconzarba decissima Heliocheilus stigmatia Acontia natalis Amyna stricta Ethioterpia lichenea
Agrotis denticulosus Argyrogramma signata Ariathisa abyssinis Magusa callixena Condica capensis Craniophora paragrapha
Iambiodes nyctostola Lophotarsia ochroprocta Spodoptera cilium Spodoptera triturata Brephos festiva Diphtherocome verbenata
Eustrotia bryophilina Iambia jansei Auchenisa hampsoni Auchenisa hampsoni Hypoplexia melanica Hypoplexia melanica
Tracheplexia species Tracheplexia species Acronicta verbenata Callixena viettei Ethioterpia marmorata Eustrotia megalena
Magusa callixena Omphalestra mesoglauca Thiacidas khomasana      
           
Argyrogramma signata larva Diaphone eumela larva Helicoverpa armigera larva Brithys crini Acontia insocia larva Aconitia tanzaniae hampsoniana larva
Acontia conifrons Acontia transfigurata larva Mythimna natalensis      

home      tuis      motlys      moth list      next