Senegalia ataxacantha  flame thorn  vlamdoring
Senegalia ataxacantha
Bokpoort, Dec 2018
Senegalia ataxacantha
Bokpoort, Feb 2018
Senegalia ataxacantha
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary

tuis       home      boomlys     tree list     next