Plutella xylostella   Diamond-back Moth 
Plutella xylostei
Modimolle, Sep 2018

tuis       home      motlys      moth list     next