Hypoxis obtusa  African Wild Potato 
Modimolle, Nov 2007
Hypoxis obtusa
Modimolle, Nov 2014
Hypoxis obtusa
Welgevonden Game Reserve

tuis       home      veldblomlys      flower list      next