Hermannia tomentosa   
Hermannia tomentosa
Kaingo Private Game Reserve, Nov 2020

tuis       home      veldblomlys      flower list      next