Blue Cranes in the Waterberg Slanghalsvoël Hamerkop Grootwaterhoender Kolgans Watertrapper Nonnetjie-eend Lepelaar Witrugeend Afrikaanse Snip Swartriethaan Bosruiter Dwerggans Rooibekeend Bontkiewiet Waterdikkop Rooipootelsie Rooireier Rooireier Swarteend Rietduiker Watertrapper
Voëls

Om die praatjie oor 'The Birds of the Waterberg' te hoor/kyk kliek hier.

Die betroubare bron van voëlspesies van die Waterberge verskyn hieronder en kan hier in Excel-formaat afgelaai word. Foto’s wat in die Waterberge geneem is, is gemerk met    en kan besigtig word deur op die spesienaam te klik – byvoegings tot hierdie fotografiese versameling word verwelkom. Teikenspesies van die Waterberge (rooilys en/of endemies) word inrooi uitgelig. Tans (Maart 2020) bestaan die lys uit 450 spesies, maar dit is nie van veel waarde nie, aangesien die lys spesies insluit wat per geleentheid vanuit die omliggende vlaktes die Waterberge besoek. Spesies soos die Boomkruiper, Bloukatakoeroe, Groenkolpensie en die Knopsterttroupant – almal ten minste een keer betroubaar aangemeld – is heeltemal buite hulle verspreidingsgebied. Die lys van swerwers soos hierdie word al langer en natuurlik is dit belangrik en tot voordeel van die toegewyde voëlkyker, maar hulle is slegs aanvullend tot dit wat die essensie van voëlfauna van die Waterberg uitmaak.

Wanneer die ongeveer honderd swerwers en toevallige besoekers uit die lys verwyder word, is die lys van voëls wat die Waterberg hul tuiste maak ongeveer 340 spesies. Tagtig present hiervan is standvoëls en die res is seisoenale besoekers – verskeie ooievaars, roofvoëls, meeste koekoeke, party visvangers, swaeltjies, sangers, vlieëvangers en ander. Die meerderheid van die voëlfauna (68%) kom voor in die breëblaar of gemengde bosveld savanne en dit sluit die meeste van die bergdele en valleie van die plato in. Dit sluit ook spesies in wat beperk is tot spesifieke tipes bosveld, soos byvoorbeeld is sommige beperk tot digbeboste klowe, ander tot Faurea-oorheersde bosveld of gedeeltelike doringveld. Twintig persent is spesies afhanklik van vleilande, sommige van hulle is beperk tot riviere, ander weer tot groot damme, vleiagtige syferwater, ens. Die res bly in oop grasvelde waarvan sommige (bv Kaapse kliplyster, Bergklipwagter, Hoëveldklappertjie, Kleinste Klopkloppie) beperk is tot die hoogliggende bergagtige graslande, terwyl ander (bv Swartpiek, Hoëveldskaapwagter, Gewone Koester) voorkom in sekondêre grasveld waar die bosveld moes plekmaak vir landbou.

As deel van die Suider-Afrika Voëlatlasprojek (SABAP2) word daar voortdurend opnames gemaak van die verspreiding van voëls in die Waterberge. Die verspreidingsgebied is opgedeel in “pentads” (elkeen 5’ x 5’ en rofweg 8 km x 8 km). Die oogmerk is om soveel dekking as moontlik van die 182 “pentads” in die Waterberge te kry. Tans is daar rekord van ongeveer 40 000 spesies in hierdie streek.

BirdLife South Africa
BirdLife South Africa het die Waterberge geregistreer as ’n IBA (sien Inleiding) omdat die streek ’n toevlug bied vir verskeie bedreigde spesies, hetsy op die Rooi Datalys of inheemse voëls met beperkte habitat. Hierdie spesies sluit in die Sekretarisvoël, Kransaasvoël, Breëkoparend, Veldpou en Bloukraanvoël (almal wêreldwyd bedreig), die Witrugnagreier, Edelvalk, Watertrapper, Witpenskorhaan, Grasuil en Blouvisvanger (almal streeksbedreig) en die Grootswartooievaar, Witkruisarend, Bosveldpapegaai en verskeie ander. Die oogmerk is om die aantal voëls in die Waterberge so akkuraat as moontlik te bepaal, waar hulle voorkom en om hulle toekoms te beveilig.

Die verspreidingskaarte vir die voëlspesies wat hieronder genoem word is verkry van data uit die SABAP2. Daaruit kan afgelei word of die voël algemeen en wydverspreid voorkom en of dit skaars en gelokaliseerd in die Waterberge voorkom. Die kolletjies dui die pentads aan waarin die spesies waargeneem is (einde April 2018). Klein kolletjies dui min waarneming in ’n pentad aan en die groot kolletjies ’n hoër waarneming. Groen kolletjies is gebruik vir standvoëls, rooi kolletjies vir besoekers (trekvoëls, ongereelde besoekers of swerwers). Pienk kolletjies is rekords wat nie in die SABAP2-databasis opgeneem is nie.


Waterberg Voëllys
VOLSTRUIS  Struthionidae Struthio camelus  Common Ostrich  Volstruis
        
DOBBERTJIES  Podicipedidae Podiceps cristatus  Great Crested Grebe  Kuifkopdobbertjie
  Tachybaptus ruficollis  Little Grebe  Kleindobbertjie
        
PYLSTERT  Phaethontidae Phaethon rubricauda  Red-tailed Tropicbird  Rooipylstert
        
DUIKERS  Phalacrocoracidae Phalacrocorax lucidus  White-breasted Cormorant  Witborsduiker
  Microcarbo africanus  Reed Cormorant  Rietduiker
SLANGHALSVOËL  Anhingidae Anhinga rufa  African Darter  Slanghalsvoël
        
REIERS  Ardeidae Ardea cinerea  Grey Heron  Bloureier
  Ardea melanocephala  Black-headed Heron  Swartkopreier
  Ardea goliath  Goliath Heron  Reusereier
  Ardea purpurea  Purple Heron  Rooireier
  Ardea alba  Great Egret  Grootwitreier
  Egretta garzetta  Little Egret  Kleinwitreier
  Egretta intermedia  Intermediate (Yellow-billed) Egret  Geelbekwitreier
  Egretta ardesiaca  Black Heron  Swartreier
  Bubulcus ibis  Western Cattle Egret  Veereier (Bosluisvoël)
  Ardeola ralloides  Squacco Heron  Ralreier
  Butorides striata  Green-backed Heron  Groenrugreier
  Nycticorax nycticorax  Black-crowned Night Heron  Gewone Nagreier
  Gorsachius leuconotus  White-backed Night Heron  Witrugnagreier
  Ixobrychus minutus  Little Bittern  Kleinrietreier (Woudapie)
  Ixobrychus sturmii  Dwarf Bittern  Dwergrietreier
        
HAMERKOP  Scopidae Scopus umbretta  Hamerkop  Hamerkop
        
OOIEVAARS  Ciconiidae Ciconia ciconia  White Stork  Witooievaar
  Ciconia nigra  Black Stork  Grootswartooievaar
  Ciconia abdimii  Abdim's Stork  Kleinswartooievaar
    Anastomus lamelligerus  African Openbill  Oopbekooievaar
    Ephippiorhynchus senegalensis  Saddle-billed Stork  Saalbekooievaar
  Leptoptilos crumenifer  Marabou Stork  Maraboe
  Mycteria ibis  Yellow-billed Stork  Nimmersat
        
IBISSE  Threskiornithidae Threskiornis aethiopicus  African Sacred Ibis  Skoorsteenveër
  Plegadis falcinellus  Glossy Ibis  Glansibis
  Bostrychia hagedash  Hadeda Ibis  Hadeda
  Platalea alba  African Spoonbill  Lepelaar
        
FLAMINKE  Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus  Greater Flamingo  Grootflamink
    Phoeniconaias minor  Lesser Flamingo  Kleinflamink
        
EENDE, GANSE  Anatidae Dendrocygna viduata  White-faced Whistling Duck  Nonnetjie-eend
  Dendrocygna bicolor  Fulvous Whistling Duck  Fluiteend
  Thalassornis leuconotus  White-backed Duck  Witrugeend
  Alopochen aegyptiaca  Egyptian Goose  Kolgans
  Anas undulata  Yellow-billed Duck  Geelbekeend
  Anas sparsa  African Black Duck  Swarteend
  Anas capensis  Cape Teal  Teeleend
  Anas hottentota  Hottentot Teal  Gevlekte Eend
  Anas erythrorhyncha  Red-billed Teal  Rooibekeend
  Anas smithii  Cape Shoveler  Kaapse Slopeend
  Netta erythrophthalma  Southern Pochard  Bruineend
  Nettapus aurituAfrican Pygmy Goose  Dwerggans
  Sarkidiornis melanotos  Knob-billed Duck  Knobbeleend
  Plectropterus gambensis  Spur-winged Goose  Wildemakou
  Oxyura maccoa  Maccoa Duck  Bloubekeend
        
SEKRETARISVOËL  Sagittariidae Sagittarius serpentarius  Secretarybird  Sekretarisvoël
        
AASVOËLS, VALKE, ARENDE, ens  Accipitridae Gyps coprotheres  Cape Vulture  Kransaasvoël
  Gyps africanus  White-backed Vulture  Witrugaasvoël
  Torgos tracheliotos  Lappet-faced Vulture  Swartaasvoël
        
  Milvus migrans  Black Kite  Swartwou
  Milvus aegyptius  Yellow-billed Kite  Geelbekwou
  Elanus caeruleus  Black-winged Kite  Blouvalk
  Aviceda cuculoides  African Cuckoo-Hawk  Koekoekvalk
  Macheiramphus alcinus  Bat Hawk  Vlermuisvalk
  Pernis apivorus  European Honey Buzzard  Wespedief 
        
  Aquila verreauxii  Verreaux's Eagle  Witkruisarend
    Aquila rapax  Tawny Eagle  Roofarend
    Aquila nipalensis  Steppe Eagle  Steppe-arend
    Clanga pomarina  Lesser Spotted Eagle  Gevlekte Arend
  Hieraaetus wahlbergi  Wahlberg's Eagle  Bruinarend
  Hieraaetus pennatus  Booted Eagle  Dwergarend
  Aquila spilogaster  African Hawk-Eagle  Grootjagarend
  Hieraaetus ayresii  Ayres's Hawk-Eagle  Kleinjagarend
  Lophaetus occipitalis  Long-crested Eagle  Langkuifarend
  Polemaetus bellicosus  Martial Eagle  Breëkoparend
  Stephanoaetus coronatus Crowned Eagle Kroonarend
  Circaetus cinereus  Brown Snake Eagle  Bruinslangarend
  Circaetus pectoralis  Black-chested Snake Eagle  Swartborsslangarend
Terathopius ecaudatus  Bateleur  Berghaan
  Haliaeetus vocifer  African Fish Eagle  Visarend
        
  Buteo buteo  Common Buzzard  Bruinjakkalsvoël 
  Buteo rufofuscus  Jackal Buzzard  Rooiborsjakkalsvoël
  Kaupifalco monogrammicus  Lizard Buzzard  Akkedisvalk
        
  Accipiter ovampensis  Ovambo Sparrowhawk  Ovambosperwer
  Accipiter minullus  Little Sparrowhawk  Kleinsperwer
  Accipiter melanoleucus  Black Sparrowhawk  Swartsperwer
  Accipiter badius  Shikra  Gebande Sperwer
  Accipiter tachiro  African Goshawk  Afrikaanse Sperwer  
  Micronisus gabar  Gabar Goshawk  Witkruissperwer (Kleinsingvalk)
  Melierax canorus  Pale Chanting Goshawk  Bleeksingvalk
    Circus ranivorus  African Marsh Harrier  Afrikaanse Vleivalk(Paddavreter)
  Circus pygargus  Montagu's Harrier  Blouvleivalk (-paddavreter)
    Circus macrourus  Pallid Harrier  Witborsvleivalk (-paddavreter)
  Polyboroides typus  African Harrier-Hawk  Kaalwangvalk
        
VISVALK  Pandionidae Pandion haliaetus  Western Osprey  Visvalk
        
VALKE  Falconidae Falco peregrinus  Peregrine Falcon  Swerfvalk
  Falco biarmicus  Lanner Falcon  Edelvalk
  Falco subbuteo  Eurasian Hobby  Europese Boomvalk
    Falco vespertinus  Red-footed Falcon  Westelike Rooipootvalk
  Falco amurensis  Amur Falcon  Oostelike Rooipootvalk
  Falco rupicolus  Rock Kestrel  Kransvalk
  Falco rupicoloides  Greater Kestrel  Grootrooivalk
  Falco naumanni  Lesser Kestrel  Kleinrooivalk
        
PATRYSE, FISANTE  Phasianidae Peliperdix coqui  Coqui Francolin  Swempie  
  Dendroperdix sephaena  Crested Francolin  Bospatrys
  Scleroptila shelleyi  Shelley's Francolin  Laeveldpatrys
  Pternistis natalensis  Natal Spurfowl  Natalse Fisant
  Pternistis swainsonii  Swainson's Spurfowl  Bosveldfisant
        
KWARTELS  Phasianidae   Coturnix coturnix  Common Quail  Afrikaanse Kwartel
  Coturnix delegorguei  Harlequin Quail  Bontkwartel
        
TARENTAAL  Numididae Numida meleagris  Helmeted Guineafowl  Gewone Tarentaal
        
KWARTELTJIE  Turnicidae Turnix sylvaticus  Common Buttonquail  Bosveldkwarteltjie
        
KRAANVOËLS  Gruidae Bugeranus carunculatus  Wattled Crane  Lelkraanvoël
  Grus paradisea  Blue Crane  Bloukraanvoël
    Balearica regulorum   Grey Crowned Crane  Mahem
        
RIETHANE, WATERHOENDERS, ens  Rallidae Rallus caerulescens  African Rail  Grootriethaan
  Crex crex  Corn Crake  Kwartelkoning
  Crecopsis egregia  African Crake  Afrikaanse Riethaan
  Amaurornis flavirostra  Black Crake  Swartriethaan
  Sarothrura rufa  Red-chested Flufftail  Rooiborsvleikuiken
VLEIKUIKENS  Sarothruridae   Sarothrura elegans  Buff-spotted Flufftail  Gevlekte Vleikuiken
  Porphyrio madagascariensis  African Swamphen  Grootkoningriethaan
  Porphyrio alleni  Allen's Gallinule  Kleinkoningriethaan
  Gallinula chloropus  Common Moorhen  Grootwaterhoender
  Paragallinula angulata  Lesser Moorhen  Kleinwaterhoender
  Fulica cristata  Red-knobbed Coot  Bleshoender
        
WATERTRAPPER  Heliornithidae Podica senegalensis  African Finfoot  Watertrapper
        
KORHANE  Otididae Ardeotis kori  Kori Bustard  Gompou
  Neotis denhami  Denham's Bustard  Veldpou
  Eupodotis senegalensis  White-bellied Korhaan  Noordelike Witpenskorhaan
  Lophotis ruficrista  Red-crested Korhaan  Boskorhaan
    Afrotis afraoides  Northern Black Korhaan  Witvlerkkorhaan
        
LANGTOON  Jacanidae Actophilornis africanus  African Jacana  Grootlangtoon
        
GOUDSNIP  Rostratulidae Rostratula benghalensis  Greater Painted Snipe  Goudsnip
        
STRANDKIEWIETE, KIEWIETE  Charadriidae Charadrius hiaticula  Common Ringed Plover  Ringnekstrandkiewiet
  Charadrius pecuarius  Kittlitz's Plover  Geelborsstrandkiewiet
  Charadrius tricollaris  Three-banded Plover  Driebandstrandkiewiet
  Charadrius asiaticus  Caspian Plover  Asiatiese Strandkiewiet
  Pluvialis squatarola  Grey Plover  Grysstrandkiewiet
        
  Vanellus coronatus  Crowned Lapwing  Kroonkiewiet
  Vanellus armatus  Blacksmith Lapwing  Bontkiewiet
  Vanellus senegallus  African Wattled Lapwing  Lelkiewiet
        
STRANDLOPERS, ens  Scolopacidae Actitis hypoleucos  Common Sandpiper  Gewone Ruiter
    Tringa ochropus  Green Sandpiper  Witgatruiter
  Tringa glareola  Wood Sandpiper  Bosruiter
  Tringa stagnatilis  Marsh Sandpiper  Moerasruiter
  Tringa nebularia  Common Greenshank  Groenpootruiter
    Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper  Krombekstrandloper
    Calidris minuta  Little Stint  Kleinstrandloper
  Philomachus pugnax  Ruff  Kemphaan
  Gallinago nigripennis  African Snipe  Afrikaanse Snip
        
ELSIES   Recurvirostridae Recurvirostra avosetta  Pied Avocet  Bontelsie
  Himantopus himantopus  Black-winged Stilt  Rooipootelsie
        
DIKKOPPE  Burhinidae Burhinus capensis  Spotted Thick-knee  Gewone Dikkop
  Burhinus vermiculatus  Water Thick-knee  Waterdikkop
        
DRAWWERTJIES, SPRINKAANVOËL  Glareolidae Cursorius temminckii  Temminck's Courser  Trekdrawwertjie
  Rhinoptilus chalcopterus  Bronze-winged Courser  Bronsvlerkdrawwertjie
        
  Glareola nordmanni  Black-winged Pratincole  Swartvlerksprinkaanvoël
        
MEEUE, STERRETJIES  Laridae Chroicocephalus cirrocephalus  Grey-headed Gull  Gryskopmeeu
  Onychoprion fuscatus   Sooty Tern  Roetsterretjie
  Chlidonias hybrida  Whiskered Tern  Witbaardsterretjie
  Chlidonias leucopterus  White-winged Tern  Witvlerksterretjie
        
SANDPATRYSE  Pteroclidae Pterocles burchelli  Burchell's Sandgrouse  Gevlekte Sandpatrys
  Pterocles bicinctus  Double-banded Sandgrouse  Dubbelbandsandpatrys
        
DUIWE, BOSDUIWE  Columbidae   Columba livia  Rock Dove  Tuinduif
  Columba guinea  Speckled Pigeon  Kransduif
  Columba arquatrix  African Olive Pigeon  Geelbekbosduif 
  Streptopelia semitorquata  Red-eyed Dove  Grootringduif
  Streptopelia capicola  Cape Turtle Dove  Gewone Tortelduif
  Spilopelia senegalensis  Laughing Dove  Rooiborsduifie
  Oena capensis  Namaqua Dove  Namakwaduifie
  Turtur chalcospilos  Emerald-spotted Wood Dove  Groenvlekduifie
  Treron calvus  African Green Pigeon  Papegaaiduif
        
PAPEGAAI Psittacidae Poicephalus meyeri  Meyer's Parrot  Bosveldpapegaai
        
LOERIES  Musophagidae Turaco porphyreolopha  Purple-crested Turaco  Bloukuifloerie
  Corythaixoides concolor  Grey Go-away-bird  Kwêvoël
        
KOEKOEKE, VLEILOERIE  Cuculidae Cuculus canorus  Common Cuckoo  Europese Koekoek
  Cuculus gularis  African Cuckoo  Afrikaanse Koekoek
  Cuculus solitarius  Red-chested Cuckoo  Piet-my-vrou
  Cuculus clamosus  Black Cuckoo  Swartkoekoek
  Clamator glandarius  Great Spotted Cuckoo  Gevlekte Koekoek
  Clamator levaillantii  Levaillant's Cuckoo  Gestreepte Nuwejaarsvoël
  Clamator jacobinus  Jacobin Cuckoo  Bontnuwejaarsvoël
  Chrysococcyx cupreus  African Emerald Cuckoo  Mooimeisie
  Chrysococcyx klaas  Klaas's Cuckoo  Meitjie
  Chrysococcyx caprius  Diederik Cuckoo  Diederikkie
  Centropus burchelli  Burchell's Coucal  Gewone Vleiloerie
        
TYTO UILE  Tytonidae Tyto alba  Western Barn Owl  Nonnetjie-uil
    Tyto capensis  African Grass Owl  Grasuil
UILE   Strigidae Asio capensis  Marsh Owl  Vlei-uil
  Otus senegalensis  African Scops Owl  Skopsuil
  Ptilopsis granti  Southern White-faced Owl  Witwanguil
  Glaucidium perlatum  Pearl-spotted Owlet  Witkoluil
    Bubo capensis  Cape Eagle-Owl  Kaapse Ooruil
  Bubo africanus  Spotted Eagle-Owl  Gevlekte Ooruil
    Bubo lacteus  Verreaux's Eagle-Owl  Reuse-ooruil
        
NAGUILE  Caprimulgidae Caprimulgus europaeus  European Nightjar  Europese Naguil
  Caprimulgus pectoralis  Fiery-necked Nightjar  Afrikaanse Naguil
  Caprimulgus rufigena  Rufous-cheeked Nightjar  Rooiwangnaguil
  Caprimulgus tristigma  Freckled Nightjar  Donkernaguil
    Caprimulgus fossii  Square-tailed Nightjar  Laeveldnaguil
  Caprimulgus vexillarius  Pennant-winged Nightjar  Wimpelvlerknaguil
        
WINDSWAELS  Apodidae Apus apus  Common Swift  Europese Windswael
  Apus barbatus  African Black Swift  Swartwindswael
  Apus caffer  White-rumped Swift  Witkruiswindswael
  Apus horus  Horus Swift  Horuswindswael
  Apus affinis  Little Swift  Kleinwindswael
  Tachymarptis melba  Alpine Swift  Witpenswindswael
  Cypsiurus parvus  African Palm Swift  Palmwindswael
        
MUISVOËLS  Coliidae Colius striatus  Speckled Mousebird  Gevlekte Muisvoël
  Urocolius indicus  Red-faced Mousebird  Rooiwangmuisvoël
        
BOSLOERIE  Trogonidae Apaloderma narina  Narina Trogon  Bosloerie
        
VISVANGERS  Alcedinidae Ceryle rudis  Pied Kingfisher  Bontvisvanger
  Megaceryle maxima  Giant Kingfisher  Reusevisvanger
  Alcedo semitorquata  Half-collared Kingfisher  Blouvisvanger
  Corythornis cristata  Malachite Kingfisher  Kuifkopvisvanger
  Ispidina picta  African Pygmy Kingfisher  Dwergvisvanger
  Halcyon senegalensis  Woodland Kingfisher  Bosveldvisvanger
  Halcyon albiventris  Brown-hooded Kingfisher  Bruinkopvisvanger  
  Halcyon leucocephala  Grey-headed Kingfisher  Gryskopvisvanger
  Halcyon chelicuti  Striped Kingfisher  Gestreepte Visvanger  
        
BYVRETERS  Meropidae Merops apiaster  European Bee-eater  Europese Byvreter
  Merops persicus  Blue-cheeked Bee-eater  Blouwangbyvreter
  Merops nubicoides  Southern Carmine Bee-eater  Rooiborsbyvreter
  Merops bullockoides  White-fronted Bee-eater  Rooikeelbyvreter
  Merops pusillus  Little Bee-eater  Kleinbyvreter
  Merops hirundineus  Swallow-tailed Bee-eater  Swaelstertbyvreter 
        
TROUPANTE  Coraciidae Coracias garrulus  European Roller  Europese Troupant
  Coracias caudatus  Lilac-breasted Roller  Gewone Troupant
  Coracias spatulatus  Racket-tailed Roller  Knopsterttroupant
  Coracias naevius  Purple Roller  Groottroupant
  Eurystomus glaucurus  Broad-billed Roller  Geelbektroupant
        
HOEPHOEPE  Upupidae Upupa africana  African Hoopoe  Hoephoep 
KAKELAARS  Phoeniculidae Phoeniculus purpureus  Green Wood-hoopoe  Rooibekkakelaar
  Rhinopomastus cyanomelas  Common Scimitarbill  Swartbekkakelaar
        
NEUSHORINGVOËLS  Bucerotidae Tockus nasutus  African Grey Hornbill  Grysneushoringvoël
  Tockus rufirostris  Southern Red-billed Hornbill  Rooibekneushoringvoël
  Tockus leucomelas  Southern Yellow-billed Hornbill  Geelbekneushoringvoël
BROMVOËL  Bucorvidae Bucorvus leadbeateri  Southern Ground Hornbill  Bromvoël
        
HOUTKAPPERS  Lybiidae Lybius torquatus  Black-collared Barbet  Rooikophoutkapper
  Tricholaema leucomelas  Acacia Pied Barbet  Bonthoutkapper
  Pogoniulus chrysoconus  Yellow-fronted Tinkerbird  Geelblestinker
  Trachyphonus vaillantii  Crested Barbet  Kuifkophoutkapper
        
HEUNINGWYSERS  Indicatoriidae Indicator indicator  Greater Honeyguide  Grootheuningwyser
  Indicator minor  Lesser Honeyguide  Kleinheuningwyser 
  Prodotiscus regulus  Brown-backed Honeybird  Skerpbekheuningvoël
        
SPEGTE  Picidae Campethera bennettii  Bennett's Woodpecker  Bennettspeg
  Campethera abingoni  Golden-tailed Woodpecker  Goudstertspeg
  Dendropicos fuscescens  Cardinal Woodpecker  Kardinaalspeg
  Dendropicos namaquus  Bearded Woodpecker  Baardspeg
  Jynx ruficollis  Red-throated Wryneck  Draaihals
        
LEWERIKKE  Alaudidae Mirafra passerina  Monotonous Lark  Bosveldlewerik
  Mirafra africana  Rufous-naped Lark  Rooineklewerik
  Mirafra fasciolata  Eastern Clapper Lark  Hoëveldklappertjie
  Mirafra rufocinnamomea  Flappet Lark  Laeveldklappertjie
  Calendulauda africanoides  Fawn-coloured Lark  Vaalbruinlewerik
  Calendulauda sabota  Sabota Lark  Sabotalewerik
  Pinarocorys nigricans  Dusky Lark  Donkerlewerik
  Calandrella cinerea  Red-capped Lark  Rooikoplewerik
  Eremopterix leucotis  Chestnut-backed Sparrow-Lark  Rooiruglewerik
  Eremopterix verticalis  Grey-backed Sparrow-Lark  Grysruglewerik  
        
SWAELS, OEWERSWAELS  Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow  Europese Swael
  Hirundo albigularis  White-throated Swallow  Witkeelswael
  Hirundo smithii  Wire-tailed Swallow  Draadstertswael
  Hirundo dimidiata  Pearl-breasted Swallow  Pêrelborsswael
  Cecropis semirufa  Red-breasted Swallow  Rooiborsswael
  Cecropis cucullata  Greater Striped Swallow  Grootstreepswael
  Cecropis abyssinica  Lesser Striped Swallow  Kleinstreepswael 
    Petrochelidon spilodera  South African Cliff Swallow  Familieswael
  Ptyonoprogne fuligula  Rock Martin  Kransswael
  Delichon urbicum  Common House Martin  Huisswael
    Riparia riparia  Sand Martin  Europese Oewerswael
  Riparia paludicola  Brown-throated Martin  Afrikaanse Oewerswael
  Riparia cincta  Banded Martin  Gebande Oewerswael
        
KATAKOEROES  Campephagidae Campephaga flava  Black Cuckooshrike  Swartkatakoeroe
    Coracina pectoralis  White-breasted Cuckooshrike  Witborskatakoeroe
  Coracina caesia  Grey Cuckooshrike  Bloukatakoeroe
        
BYVANGER  Dicruridae Dicrurus adsimilis  Fork-tailed Drongo  Mikstertbyvanger
        
WIELEWALE  Oriolidae Oriolus oriolus  Eurasian Golden Oriole  Europese Wielewaal
  Oriolus auratus  African Golden Oriole  Afrikaanse Wielewaal
  Oriolus larvatus  Black-headed Oriole  Swartkopwielewaal
        
KRAAIE  Corvidae Corvus albus  Pied Crow  Witborskraai
  Corvus albicolis  White-necked Raven  Withalskraai
        
MESE  Paridae   Parus cinerascens  Ashy Tit  Akasiagrysmees
  Parus niger  Southern Black Tit  Gewone Swartmees
KAPOKVOËLS  Remizidae Anthoscopus minutus  Cape Penduline Tit  Kaapse Kapokvoël
  Anthoscopus caroli  Grey Penduline Tit  Gryskapokvoël
        
BOOMKRUIPER  Certhiidae Salpornis salvadori  African Spotted Creeper  Boomkruiper
        
KATLAGTERS  Timaliidae Turdoides jardineii  Arrow-marked Babbler  Pylvlekkatlagter
  Turdoides bicolor  Southern Pied Babbler  Witkatlagter
        
TIPTOLLE  Pycnonotidae Pycnonotus nigricans  African Red-eyed Bulbul  Rooioogtiptol
  Pycnonotus tricolor  Dark-capped Bulbul  Swartoogtiptol
  Phyllastrephus terrestris  Terrestrial Brownbul  Boskrapper
  Chlorocichla flaviventris  Yellow-bellied Greenbul  Geelborswillie
        
LYSTERS, WAGTERS, JANFREDERIKKE, ens  Turdidae Turdus libonyanus  Kurrichane Thrush  Rooibeklyster
(Nota: die taksonomie van hierdie groep is onlangs hersien) Turdus smithii  Karoo Thrush  Geelbeklyster
  Turdus litsitsirupa  Groundscraper Thrush  Gevlekte Lyster
        
  Monticola rupestris  Cape Rock Thrush  Kaapse Kliplyster
  Monticola brevipes  Short-toed Rock Thrush  Korttoonkliplyster
    Myrmecocichla monticola  Mountain Wheatear  Bergwagter
  Oenanthe pileata  Capped Wheatear  Hoëveldskaapwagter
  Campicoloides bifasciata  Buff-streaked Chat  Bergklipwagter
  Oenanthe familiaris  Familiar Chat  Gewone Spekvreter  
  Thamnolaea cinnamomeiventris  Mocking Cliff Chat  Dassievoël
  Myrmecocichla formicivora  Ant-eating Chat  Swartpiek
  Saxicola torquatus  African Stonechat  Gewone Bontrokkie
        
    Cossypha heuglini  White-browed Robin-Chat  Heuglinjanfrederik
  Cossypha caffra  Cape Robin-Chat  Gewone Janfrederik
  Cossypha humeralis  White-throated Robin-Chat  Witkeeljanfrederik 
  Erythropygia leucophrys  White-browed Scrub Robin  Gestreepte Wipstert  
  Erythropygia paena  Kalahari Scrub Robin  Kalahariwipstert
  Cercotrichas quadrivirgata   Bearded Scrub Robin  Baardwipstert  
        
SANGERS  Sylviidae   Sylvia borin  Garden Warbler  Tuinsanger
(Nota: die taksonomie van hierdie groep is onlangs hersien) Sylvia communis  Common Whitethroat  Witkeelsanger
  Sylvia subcaerulea  Chestnut-vented Tit-babbler  Bosveldtjeriktik
  Hippolais icterina  Icterine Warbler  Spotsanger
  Hippolais olivetorum  Olive-tree Warbler  Olyfboomsanger
  Acrocephalus arundinaceus  Great Reed Warbler  Grootrietsanger
  Acrocephalus baeticatus  African Reed Warbler  Kleinrietsanger
    Acrocephalus palustris  Marsh Warbler  Europese Rietsanger
  Acrocephalus schoenobaenus  Sedge Warbler  Europese Vleisanger
  Acrocephalus gracilirostris  Lesser Swamp Warbler  Kaapse Rietsanger
  Bradypterus baboecala  Little Rush Warbler  Kaapse Vleisanger
        
  Phylloscopus trochilus  Willow Warbler  Hofsanger
  Apalis thoracica  Bar-throated Apalis  Bandkeelkleinjantjie
  Apalis flavida  Yellow-breasted Apalis  Geelborskleinjantjie
  Sylvietta rufescens  Long-billed Crombec  Bosveldstompstert
  Eremomela icteropygialis  Yellow-bellied Eremomela  Geelpensbossanger
  Eremomela scotops  Green-capped Eremomela  Donkerwangbossanger
  Eremomela usticollis  Burnt-necked Eremomela  Bruinkeelbossanger
  Camaroptera brevicaudata  Grey-backed Camaroptera  Grysrugkwêkwêvoël
  Calamonastes fasciolatus  Barred Wren-Warbler  Gebande Sanger
  Sphenoeacus afer  Cape Grassbird  Grasvoël
        
KLOPKLOPPIES  Cisticolidae Cisticola juncidis  Zitting Cisticola  Landeryklopkloppie
  Cisticola aridulus  Desert Cisticola  Woestynklopkloppie
    Cisticola textrix  Cloud Cisticola  Gevlekte Klopkloppie
  Cisticola ayresii  Wing-snapping Cisticola  Kleinste Klopkloppie
    Cisticola rufilatus  Tinkling Cisticola  Rooitinktinkie
  Cisticola chiniana  Rattling Cisticola  Bosveldtinktinkie
  Cisticola tinniens  Levaillant's Cisticola  Vleitinktinkie
  Cisticola aberrans  Lazy Cisticola  Luitinktinkie
  Cisticola fulvicapilla  Neddicky  Neddikkie
        
  Prinia subflava  Tawny-flanked Prinia  Bruinsylangstertjie
  Prinia flavicans  Black-chested Prinia  Swartbandlangstertjie
        
VLIEËVANGERS  Muscicapidae Muscicapa striata  Spotted Flycatcher  Europese Vlieëvanger
(Nota: die taksonomie van hierdie groep is onlangs hersien) Muscicapa caerulescens  Ashy Flycatcher  Blougrysvlieëvanger
  Myioparus plumbeus  Grey Tit-Flycatcher  Waaierstertvlieëvanger  
  Melaenornis pammelaina  Southern Black Flycatcher  Swartvlieëvanger
  Bradornis mariquensis  Marico Flycatcher  Maricovlieëvanger
  Bradornis pallidus  Pale Flycatcher  Muiskleurvlieëvanger
  Sigelus silens  Fiscal Flycatcher  Fiskaalvlieëvanger
        
BONTROKKIES, ens  Platysteiridae Batis capensis  Cape Batis  Kaapse Bosbontrokkie
(Nota: die taksonomie van hierdie groep is onlangs hersien) Batis molitor  Chinspot Batis  Witliesbosbontrokkie
    Platysteira peltata  Black-throated Wattle-eye  Beloogbosbontrokkie
  Stenostira scita  Fairy Flycatcher  Feevlieëvanger
    Trochocercus cyanomelas  Blue-mantled Crested Flycatcher  Bloukuifvlieëvanger
  Terpsiphone viridis  African Paradise Flycatcher  Paradysvlieëvanger
        
KWIKKIES, KOESTERS, KALKOENTJIES  Motacillidae Motacilla aguimp  African Pied Wagtail  Bontkwikkie
  Motacilla clara  Mountain Wagtail  Bergkwikkie
  Motacilla capensis  Cape Wagtail  Gewone Kwikkie
    Motacilla flava  Western Yellow Wagtail  Geelkwikkie
        
  Anthus cinnamomeus  African Pipit  Gewone Koester
  Anthus similis  Nicholson's Pipit  Nicholsonkoester
  Anthus leucophrys  Plain-backed Pipit  Donkerkoester
  Anthus vaalensis  Buffy Pipit  Vaalkoester
  Anthus lineiventris  Striped Pipit  Gestreepte Koester
  Anthus trivialis   Tree Pipit  Boomkoester
  Anthus caffer  Bushveld Pipit  Bosveldkoester
        
  Macronyx capensis  Cape Longclaw  Oranjekeelkalkoentjie
        
LAKSMANNE  Laniidae Lanius minor  Lesser Grey Shrike  Gryslaksman
  Lanius collaris  Southern Fiscal  Fiskaallaksman
  Lanius collurio  Red-backed Shrike  Rooiruglaksman
  Urolestes melanoleucus  Magpie Shrike  Langstertlaksman
  Eurocephalus anguitimens  Southern White-crowned Shrike  Kremetartlaksman
        
BOSLAKSMANNE  Malaconotidae Laniarius ferrugineus  Southern Boubou  Suidelike Waterfiskaal
  Laniarius atrococcineus  Crimson-breasted Shrike  Rooiborslaksman
  Dryoscopus cubla  Black-backed Puffback  Sneeubal
  Nilaus afer  Brubru  Bontroklaksman
  Tchagra australis  Brown-crowned Tchagra  Rooivlerktjagra
  Tchagra senegalus  Black-crowned Tchagra  Swartkroontjagra
  Chlorophoneus sulfureopectus  Orange-breasted Bushshrike  Oranjeborsboslaksman
  Malaconotus blanchoti  Grey-headed Bushshrike  Spookvoël
HELMLAKSMANNE  Prionopidae Prionops plumatus  White-crested Helmetshrike  Withelmlaksman
  Prionops retzii  Retz's Helmetshrike  Swarthelmlaksman
        
SPREEUS  Sturnidae Acridotheres tristis  Common Myna  Indiese Spreeu
  Creatophora cinerea  Wattled Starling  Lelspreeu
  Cinnyricinclus leucogaster  Violet-backed Starling  Witborsspreeu
  Lamprotornis australis  Burchell's Starling  Grootglansspreeu
  Lamprotornis nitens  Cape Starling  Kleinglansspreeu
    Lamprotornis chalybaeus  Greater Blue-eared Starling  Groot-blouoorglansspreeu
  Onychognathus morio  Red-winged Starling  Rooivlerkspreeu
        
RENOSTERVOËLS  Buphagidae Buphagus africanus   Yellow-billed Oxpecker  Geelbekrenostervoël
  Buphagus erythrorhynchus  Red-billed Oxpecker  Rooibekrenostervoël
        
SUIKERVOËLS  Promeropidae Promerops gurneyi  Gurney’s Sugarbird  Rooiborssuikervoël
        
SUIKERBEKKIES  Nectariniidae Nectarinia famosa  Malachite Sunbird  Jangroentjie
  Cinnyris mariquensis  Marico Sunbird  Maricosuikerbekkie
  Cinnyris afer  Greater Double-collared Sunbird  Groot-rooibandsuikerbekkie
  Cinnyris talatala  White-bellied Sunbird  Witpenssuikerbekkie
  Chalcomitra amethystina  Amethyst Sunbird  Swartsuikerbekkie
    Chalcomitra senegalensis  Scarlet-chested Sunbird  Rooiborssuikerbekkie
        
GLASOGIE Zosteropidae Zosterops virens  Cape White-eye  Kaapse Glasogie
        
MOSSIES  Passeridae Bubalornis niger  Red-billed Buffalo Weaver  Buffelwewer
  Plocepasser mahali  White-browed Sparrow-Weaver  Koringvoël
  Passer domesticus  House Sparrow  Huismossie
  Passer motitensis  Great Sparrow  Grootmossie
  Passer melanurus  Cape Sparrow  Gewone Mossie
  Passer diffusus  Southern Grey-headed Sparrow  Gryskopmossie
  Gymnoris superciliaris  Yellow-throated Bush Sparrow  Geelvlekmossie
        
WEWERS, VINKE, KWELEAS, FLAPPE  Ploceidae Sporopipes squamifrons  Scaly-feathered Finch  Baardmannetjie
  Amblyospiza albifrons  Thick-billed Weaver  Dikbekwewer
  Ploceus ocularis  Spectacled Weaver  Brilwewer
  Ploceus cucullatus  Village Weaver  Bontrugwewer
  Ploceus capensis  Cape Weaver  Kaapse Wewer
  Ploceus velatus  Southern Masked Weaver  Swartkeelgeelvink
  Ploceus intermedius  Lesser Masked Weaver  Kleingeelvink
  Anaplectes rubriceps  Red-headed Weaver  Rooikopwewer
        
  Anomalospiza imberbis  Cuckoo Finch  Koekoekvink
  Quelea quelea  Red-billed Quelea  Rooibekkwelea
  Euplectes orix  Southern Red Bishop  Rooivink
  Euplectes afer  Yellow-crowned Bishop  Goudgeelvink
  Euplectes albonotatus  White-winged Widowbird  Witvlerkflap
  Euplectes ardens  Red-collared Widowbird  Rooikeelflap
  Euplectes progne  Long-tailed Widowbird  Langstertflap
        
MELBAS, VUURVINKIES, SYSIES, ens  Estrildidae Pytilia afra  Orange-winged Pytilia  Oranjevlerkmelba
  Pytilia melba  Green-winged Pytilia  Gewone Melba
  Mandingoa nitidula  Green Twinspot  Groenkolpensie  
    Lagonosticta rubricata  African Firefinch  Kaapse Vuurvinkie
  Lagonosticta rhodopareia  Jameson's Firefinch  Jamesonvuurvinkie
  Lagonosticta senegala  Red-billed Firefinch  Rooibekvuurvinkie
  Uraeginthus angolensis  Blue Waxbill  Gewone Blousysie
  Uraeginthus granatina  Violet-eared Waxbill  Koningblousysie
  Estrilda astrild  Common Waxbill  Rooibeksysie
  Estrilda erythronotos  Black-faced Waxbill  Swartwangsysie
  Coccopygia melanotis  Swee Waxbill  Suidelike Swie
  Ortygospiza fuscocrissa  African Quail-Finch  Gewone Kwartelvinkie
  Amandava subflavus  Orange-breasted Waxbill  Rooiassie
  Amadina fasciata  Cut-throat Finch  Bandkeelvink
  Amadina erythrocephala  Red-headed Finch  Rooikopvink
        
  Lonchura cucullata  Bronze Mannikin  Gewone Fret
        
ROOIBEKKIES, BLOUVINKIES   Viduidae Vidua macroura  Pin-tailed Whydah  Koningrooibekkie
  Vidua regia  Shaft-tailed Whydah  Pylstertrooibekkie
  Vidua paradisaea  Long-tailed Paradise Whydah  Gewone Paradysvink
    Vidua funerea  Dusky Indigobird  Gewone Blouvinkie
  Vidua purpurascens  Purple Indigobird  Witpootblouvinkie
  Vidua chalybeata  Village Indigobird  Staalblouvinkie
        
KANARIES  Fringillidae Crithagra mozambica  Yellow-fronted Canary  Geeloogkanarie
  Crithagra atrogularis  Black-throated Canary  Bergkanarie
  Crithagra gularis  Streaky-headed Seedeater  Streepkopkanarie
        
STREEPKOPPIES  Emberizidae Emberiza flaviventris  Golden-breasted Bunting  Rooirugstreepkoppie
  Emberiza capensis  Cape Bunting  Rooivlerkstreepkoppie
  Emberiza tahapisi  Cinnamon-breasted Bunting  Klipstreepkoppie
    Emberiza impetuani  Lark-like Bunting  Vaalstreepkoppie

tuis      home      terug