Hypsopygia sanguinalis  Sanguine Pyrale
Hypsopygia mauritialis
Modimolle, Dec 2019

tuis       home      motlys      moth list     next