Blue Cranes in the Waterberg
Voëls

Die betroubare bron van voëlspesies van die Waterberge verskyn hieronder en kan hier in Excel-formaat afgelaai word. Foto’s wat in die Waterberge geneem is, is gemerk met    en kan besigtig word deur op die spesienaam te klik – byvoegings tot hierdie fotografiese versameling word verwelkom. Teikenspesies van die Waterberge (rooilys en/of endemies) word inrooi uitgelig. Tans (Februarie 2019) bestaan die lys uit 448 spesies, maar dit is nie van veel waarde nie, aangesien die lys spesies insluit wat per geleentheid vanuit die omliggende vlaktes die Waterberge besoek. Spesies soos die Boomkruiper, Bloukatakoeroe, Groenkolpensie en die Knopsterttroupant – almal ten minste een keer betroubaar aangemeld – is heeltemal buite hulle verspreidingsgebied. Die lys van swerwers soos hierdie word al langer en natuurlik is dit belangrik en tot voordeel van die toegewyde voëlkyker, maar hulle is slegs aanvullend tot dit wat die essensie van voëlfauna van die Waterberg uitmaak.

Wanneer die ongeveer honderd swerwers en toevallige besoekers uit die lys verwyder word, is die lys van voëls wat die Waterberg hul tuiste maak ongeveer 340 spesies. Tagtig present hiervan is standvoëls en die res is seisoenale besoekers – verskeie ooievaars, roofvoëls, meeste koekoeke, party visvangers, swaeltjies, sangers, vlieëvangers en ander. Die meerderheid van die voëlfauna (68%) kom voor in die breëblaar of gemengde bosveld savanne en dit sluit die meeste van die bergdele en valleie van die plato in. Dit sluit ook spesies in wat beperk is tot spesifieke tipes bosveld, soos byvoorbeeld is sommige beperk tot digbeboste klowe, ander tot Faurea-oorheersde bosveld of gedeeltelike doringveld. Twintig persent is spesies afhanklik van vleilande, sommige van hulle is beperk tot riviere, ander weer tot groot damme, vleiagtige syferwater, ens. Die res bly in oop grasvelde waarvan sommige (bv Kaapse kliplyster, Bergklipwagter, Hoëveldklappertjie, Kleinste Klopkloppie) beperk is tot die hoogliggende bergagtige graslande, terwyl ander (bv Swartpiek, Hoëveldskaapwagter, Gewone Koester) voorkom in sekondêre grasveld waar die bosveld moes plekmaak vir landbou.

As deel van die Suider-Afrika Voëlatlasprojek (SABAP2) word daar voortdurend opnames gemaak van die verspreiding van voëls in die Waterberge. Die verspreidingsgebied is opgedeel in “pentads” (elkeen 5’ x 5’ en rofweg 8 km x 8 km). Die oogmerk is om soveel dekking as moontlik van die 182 “pentads” in die Waterberge te kry. Tans is daar rekord van ongeveer 40 000 spesies in hierdie streek.

BirdLife South Africa
BirdLife South Africa het die Waterberge geregistreer as ’n IBA (sien Inleiding) omdat die streek ’n toevlug bied vir verskeie bedreigde spesies, hetsy op die Rooi Datalys of inheemse voëls met beperkte habitat. Hierdie spesies sluit in die Sekretarisvoël, Kransaasvoël, Breëkoparend, Veldpou en Bloukraanvoël (almal wêreldwyd bedreig), die Witrugnagreier, Edelvalk, Watertrapper, Witpenskorhaan, Grasuil en Blouvisvanger (almal streeksbedreig) en die Grootswartooievaar, Witkruisarend, Bosveldpapegaai en verskeie ander. Die oogmerk is om die aantal voëls in die Waterberge so akkuraat as moontlik te bepaal, waar hulle voorkom en om hulle toekoms te beveilig.

Die verspreidingskaarte vir die voëlspesies wat hieronder genoem word is verkry van data uit die SABAP2. Daaruit kan afgelei word of die voël algemeen en wydverspreid voorkom en of dit skaars en gelokaliseerd in die Waterberge voorkom. Die kolletjies dui die pentads aan waarin die spesies waargeneem is (einde April 2018). Klein kolletjies dui min waarneming in ’n pentad aan en die groot kolletjies ’n hoër waarneming. Groen kolletjies is gebruik vir standvoëls, rooi kolletjies vir besoekers (trekvoëls, ongereelde besoekers of swerwers). Oranje kolletjies is rekords wat nie in die SABAP2-databasis opgeneem is nie.


Waterberg Voëllys
<
Struthio camelus  Common Ostrich  Volstruis
      
Podiceps cristatus  Great Crested Grebe  Kuifkopdobbertjie
Tachybaptus ruficollis  Little Grebe  Kleindobbertjie
      
Phalacrocorax lucidus  White-breasted Cormorant  Witborsduiker
Microcarbo africanus  Reed Cormorant  Rietduiker
Anhinga rufa  African Darter  Slanghalsvoël
      
Ardea cinerea  Grey Heron  Bloureier
Ardea melanocephala  Black-headed Heron  Swartkopreier
Ardea goliath  Goliath Heron  Reusereier
Ardea purpurea  Purple Heron  Rooireier
Ardea alba  Great Egret  Grootwitreier
Egretta garzetta  Little Egret  Kleinwitreier
Egretta intermedia  Yellow-billed Egret  Geelbekwitreier
Egretta ardesiaca  Black Heron  Swartreier
Bubulcus ibis  Western Cattle Egret  Veereier (Bosluisvoël)
Ardeola ralloides  Squacco Heron  Ralreier
Butorides striata  Green-backed Heron  Groenrugreier
Nycticorax nycticorax  Black-crowned Night Heron  Gewone Nagreier
Gorsachius leuconotus  White-backed Night Heron  Witrugnagreier
Ixobrychus minutus  Little Bittern  Kleinrietreier (Woudapie)
Ixobrychus sturmii  Dwarf Bittern  Dwergrietreier
      
Scopus umbretta  Hamerkop  Hamerkop
      
Ciconia ciconia  White Stork  Witooievaar
Ciconia nigra  Black Stork  Grootswartooievaar
Ciconia abdimii  Abdim's Stork  Kleinswartooievaar
  Anastomus lamelligerus  African Openbill  Oopbekooievaar
  Ephippiorhynchus senegalensis  Saddle-billed Stork  Saalbekooievaar
Leptoptilos crumenifer  Marabou Stork  Maraboe
Mycteria ibis  Yellow-billed Stork  Nimmersat
      
Threskiornis aethiopicus  African Sacred Ibis  Skoorsteenveër
Plegadis falcinellus  Glossy Ibis  Glansibis
Bostrychia hagedash  Hadeda Ibis  Hadeda
Platalea alba  African Spoonbill  Lepelaar
      
  Phoenicopterus roseus  Greater Flamingo  Grootflamink
  Phoeniconaias minor  Lesser Flamingo  Kleinflamink
      
Dendrocygna viduata  White-faced Whistling Duck  Nonnetjie-eend
Dendrocygna bicolor  Fulvous Whistling Duck  Fluiteend
Thalassornis leuconotus  White-backed Duck  Witrugeend
Alopochen aegyptiaca  Egyptian Goose  Kolgans
  Anas platyrhynchos  Mallard  Groenkopeend
Anas undulata  Yellow-billed Duck  Geelbekeend
Anas sparsa  African Black Duck  Swarteend
Anas capensis  Cape Teal  Teeleend
Anas hottentota  Hottentot Teal  Gevlekte Eend
Anas erythrorhyncha  Red-billed Teal  Rooibekeend
Anas smithii  Cape Shoveler  Kaapse Slopeend
Netta erythrophthalma  Southern Pochard  Bruineend
Nettapus aurituAfrican Pygmy Goose  Dwerggans
Sarkidiornis melanotos  Knob-billed Duck  Knobbeleend
Plectropterus gambensis  Spur-winged Goose  Wildemakou
  Oxyura maccoa  Maccoa Duck  Bloubekeend
      
Sagittarius serpentarius  Secretarybird  Sekretarisvoël
      
Gyps coprotheres  Cape Vulture  Kransaasvoël
Gyps africanus  White-backed Vulture  Witrugaasvoël
Torgos tracheliotos  Lappet-faced Vulture  Swartaasvoël
      
  Milvus migrans  Black Kite  Swartwou
Milvus aegyptius  Yellow-billed Kite  Geelbekwou
Elanus caeruleus  Black-shouldered Kite  Blouvalk
Aviceda cuculoides  African Cuckoo-Hawk  Koekoekvalk
Macheiramphus alcinus  Bat Hawk  Vlermuisvalk
Pernis apivorus  European Honey Buzzard  Wespedief
      
Aquila verreauxii  Verreaux's Eagle  Witkruisarend
  Aquila rapax  Tawny Eagle  Roofarend
  Aquila nipalensis  Steppe Eagle  Steppe-arend
  Clanga pomarina  Lesser Spotted Eagle  Gevlekte Arend
Hieraaetus wahlbergi  Wahlberg's Eagle  Bruinarend
  Hieraaetus pennatus  Booted Eagle  Dwergarend
Aquila spilogaster  African Hawk-Eagle  Grootjagarend
Hieraaetus ayresii  Ayres's Hawk-Eagle  Kleinjagarend
Lophaetus occipitalis  Long-crested Eagle  Langkuifarend
Polemaetus bellicosus  Martial Eagle  Breëkoparend
Stephanoaetus coronatus Crowned Eagle Kroonarend
Circaetus cinereus  Brown Snake Eagle  Bruinslangarend
Circaetus pectoralis  Black-chested Snake Eagle  Swartborsslangarend
Terathopius ecaudatus  Bateleur  Berghaan
Haliaeetus vocifer  African Fish Eagle  Visarend
      
Buteo buteo  Common Buzzard  Bruinjakkalsvoël
Buteo rufofuscus  Jackal Buzzard  Rooiborsjakkalsvoël
Kaupifalco monogrammicus  Lizard Buzzard  Akkedisvalk
      
Accipiter ovampensis  Ovambo Sparrowhawk  Ovambosperwer
Accipiter minullus  Little Sparrowhawk  Kleinsperwer
Accipiter melanoleucus  Black Sparrowhawk  Swartsperwer
Accipiter badius  Shikra  Gebande Sperwer
Accipiter tachiro  African Goshawk  Afrikaanse Sperwer
Micronisus gabar  Gabar Goshawk  Witkruissperwer (Kleinsingvalk)
  Melierax canorus  Pale Chanting Goshawk  Bleeksingvalk
  Circus aeruginosus  Western Marsh Harrier  Europese Vleivalk(Paddavreter)
  Circus ranivorus  African Marsh Harrier  Afrikaanse Vleivalk(Paddavreter)
  Circus pygargus  Montagu's Harrier  Blouvleivalk (-paddavreter)
  Circus macrourus  Pallid Harrier  Witborsvleivalk (-paddavreter)
Polyboroides typus  African Harrier-Hawk  Kaalwangvalk
      
Pandion haliaetus  Western Osprey  Visvalk
      
Falco peregrinus  Peregrine Falcon  Swerfvalk
Falco biarmicus  Lanner Falcon  Edelvalk
Falco subbuteo  Eurasian Hobby  Europese Boomvalk
  Falco vespertinus  Red-footed Falcon  Westelike Rooipootvalk
Falco amurensis  Amur Falcon  Oostelike Rooipootvalk
Falco rupicolus  Rock Kestrel  Kransvalk
Falco rupicoloides  Greater Kestrel  Grootrooivalk
Falco naumanni  Lesser Kestrel  Kleinrooivalk
      
Peliperdix coqui  Coqui Francolin  Swempie
Dendroperdix sephaena  Crested Francolin  Bospatrys
Scleroptila shelleyi  Shelley's Francolin  Laeveldpatrys
Pternistis natalensis  Natal Spurfowl  Natalse Fisant
Pternistis swainsonii  Swainson's Spurfowl  Bosveldfisant
      
  Coturnix coturnix  Common Quail  Afrikaanse Kwartel
Coturnix delegorguei  Harlequin Quail  Bontkwartel
      
Numida meleagris  Helmeted Guineafowl  Gewone Tarentaal
      
Turnix sylvaticus  Common Buttonquail  Bosveldkwarteltjie
      
Grus paradiseus  Blue Crane  Bloukraanvoël
      
Rallus caerulescens  African Rail  Grootriethaan
  Crex crex  Corn Crake  Kwartelkoning
Crecopsis egregia  African Crake  Afrikaanse Riethaan
Amaurornis flavirostra  Black Crake  Swartriethaan
  Porzana pusilla  Baillon's Crake  Kleinriethaan
Sarothrura rufa  Red-chested Flufftail  Rooiborsvleikuiken
  Sarothrura elegans  Buff-spotted Flufftail  Gevlekte Vleikuiken
Porphyrio madagascariensis  African Swamphen  Grootkoningriethaan
Porphyrio alleni  Allen's Gallinule  Kleinkoningriethaan
Gallinula chloropus  Common Moorhen  Grootwaterhoender
Paragallinula angulata  Lesser Moorhen  Kleinwaterhoender
Fulica cristata  Red-knobbed Coot  Bleshoender
      
Podica senegalensis  African Finfoot  Watertrapper
      
  Ardeotis kori  Kori Bustard  Gompou
Neotis denhami  Denham's Bustard  Veldpou
  Eupodotis senegalensis  White-bellied Korhaan  Noordelike Witpenskorhaan
Lophotis ruficrista  Red-crested Korhaan  Boskorhaan
  Afrotis afraoides  Northern Black Korhaan  Witvlerkkorhaan
      
Actophilornis africanus  African Jacana  Grootlangtoon
  Microparra capensis  Lesser Jacana  Dwerglangtoon
      
Rostratula benghalensis  Greater Painted Snipe  Goudsnip
      
Charadrius hiaticula  Common Ringed Plover  Ringnekstrandkiewiet
  Charadrius pecuarius  Kittlitz's Plover  Geelborsstrandkiewiet
Charadrius tricollaris  Three-banded Plover  Driebandstrandkiewiet
Charadrius asiaticus  Caspian Plover  Asiatiese Strandkiewiet
Pluvialis squatarola  Grey Plover  Grysstrandkiewiet
      
Vanellus coronatus  Crowned Lapwing  Kroonkiewiet
Vanellus armatus  Blacksmith Lapwing  Bontkiewiet
Vanellus senegallus  African Wattled Lapwing  Lelkiewiet
      
Actitis hypoleucos  Common Sandpiper  Gewone Ruiter
  Tringa ochropus  Green Sandpiper  Witgatruiter
Tringa glareola  Wood Sandpiper  Bosruiter
Tringa stagnatilis  Marsh Sandpiper  Moerasruiter
  Tringa nebularia  Common Greenshank  Groenpootruiter
  Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper  Krombekstrandloper
  Calidris minuta  Little Stint  Kleinstrandloper
Philomachus pugnax  Ruff  Kemphaan
Gallinago nigripennis  African Snipe  Afrikaanse Snip
      
Recurvirostra avosetta  Pied Avocet  Bontelsie
Himantopus himantopus  Black-winged Stilt  Rooipootelsie
      
  Burhinus capensis  Spotted Thick-knee  Gewone Dikkop
  Burhinus vermiculatus  Water Thick-knee  Waterdikkop
      
Cursorius temminckii  Temminck's Courser  Trekdrawwertjie
Rhinoptilus chalcopterus  Bronze-winged Courser  Bronsvlerkdrawwertjie
      
Glareola nordmanni  Black-winged Pratincole  Swartvlerksprinkaanvoël
      
Chroicocephalus cirrocephalus  Grey-headed Gull  Gryskopmeeu
Chlidonias hybrida  Whiskered Tern  Witbaardsterretjie
Chlidonias leucopterus  White-winged Tern  Witvlerksterretjie
      
Pterocles burchelli  Burchell's Sandgrouse  Gevlekte Sandpatrys
Pterocles bicinctus  Double-banded Sandgrouse  Dubbelbandsandpatrys
      
  Columba livia  Rock Dove  Tuinduif
Columba guinea  Speckled Pigeon  Kransduif
  Columba arquatrix  African Olive Pigeon  Geelbekbosduif
Streptopelia semitorquata  Red-eyed Dove  Grootringduif
Streptopelia capicola  Cape Turtle Dove  Gewone Tortelduif
Spilopelia senegalensis  Laughing Dove  Rooiborsduifie
Oena capensis  Namaqua Dove  Namakwaduifie
Turtur chalcospilos  Emerald-spotted Wood Dove  Groenvlekduifie
Treron calvus  African Green Pigeon  Papegaaiduif
      
Poicephalus meyeri  Meyer's Parrot  Bosveldpapegaai
      
Turaco porphyreolopha  Purple-crested Turaco  Bloukuifloerie
Corythaixoides concolor  Grey Go-away-bird  Kwêvoël
      
Cuculus canorus  Common Cuckoo  Europese Koekoek
Cuculus gularis  African Cuckoo  Afrikaanse Koekoek
Cuculus solitarius  Red-chested Cuckoo  Piet-my-vrou
  Cuculus clamosus  Black Cuckoo  Swartkoekoek
Clamator glandarius  Great Spotted Cuckoo  Gevlekte Koekoek
Clamator levaillantii  Levaillant's Cuckoo  Gestreepte Nuwejaarsvoël
Clamator jacobinus  Jacobin Cuckoo  Bontnuwejaarsvoël
Chrysococcyx klaas  Klaas's Cuckoo  Meitjie
Chrysococcyx caprius  Diederik Cuckoo  Diederikkie
  Centropus grillii  Black Coucal  Swartvleiloerie
Centropus burchelli  Burchell's Coucal  Gewone Vleiloerie
      
Tyto alba  Western Barn Owl  Nonnetjie-uil
  Tyto capensis  African Grass Owl  Grasuil
Asio capensis  Marsh Owl  Vlei-uil
Otus senegalensis  African Scops Owl  Skopsuil
  Ptilopsis granti  Southern White-faced Owl  Witwanguil
Glaucidium perlatum  Pearl-spotted Owlet  Witkoluil
  Bubo capensis  Cape Eagle-Owl  Kaapse Ooruil
Bubo africanus  Spotted Eagle-Owl  Gevlekte Ooruil
  Bubo lacteus  Verreaux's Eagle-Owl  Reuse-ooruil
      
Caprimulgus europaeus  European Nightjar  Europese Naguil
Caprimulgus pectoralis  Fiery-necked Nightjar  Afrikaanse Naguil
Caprimulgus rufigena  Rufous-cheeked Nightjar  Rooiwangnaguil
Caprimulgus tristigma  Freckled Nightjar  Donkernaguil
  Caprimulgus fossii  Square-tailed Nightjar  Laeveldnaguil
Caprimulgus vexillarius  Pennant-winged Nightjar  Wimpelvlerknaguil
      
Apus apus  Common Swift  Europese Windswael
Apus barbatus  African Black Swift  Swartwindswael
Apus caffer  White-rumped Swift  Witkruiswindswael
Apus horus  Horus Swift  Horuswindswael
Apus affinis  Little Swift  Kleinwindswael
Tachymarptis melba  Alpine Swift  Witpenswindswael
Cypsiurus parvus  African Palm Swift  Palmwindswael
      
Colius striatus  Speckled Mousebird  Gevlekte Muisvoël
Urocolius indicus  Red-faced Mousebird  Rooiwangmuisvoël
      
Apaloderma narina  Narina Trogon  Bosloerie
      
Ceryle rudis  Pied Kingfisher  Bontvisvanger
Megaceryle maxima  Giant Kingfisher  Reusevisvanger
Alcedo semitorquata  Half-collared Kingfisher  Blouvisvanger
Corythornis cristata  Malachite Kingfisher  Kuifkopvisvanger
Ispidina picta  African Pygmy Kingfisher  Dwergvisvanger
Halcyon senegalensis  Woodland Kingfisher  Bosveldvisvanger
Halcyon albiventris  Brown-hooded Kingfisher  Bruinkopvisvanger
Halcyon leucocephala  Grey-headed Kingfisher  Gryskopvisvanger
Halcyon chelicuti  Striped Kingfisher  Gestreepte Visvanger
      
Merops apiaster  European Bee-eater  Europese Byvreter
Merops persicus  Blue-cheeked Bee-eater  Blouwangbyvreter
Merops nubicoides  Southern Carmine Bee-eater  Rooiborsbyvreter
Merops bullockoides  White-fronted Bee-eater  Rooikeelbyvreter
Merops pusillus  Little Bee-eater  Kleinbyvreter
Merops hirundineus  Swallow-tailed Bee-eater  Swaelstertbyvreter
      
Coracias garrulus  European Roller  Europese Troupant
Coracias caudatus  Lilac-breasted Roller  Gewone Troupant
Coracias spatulatus  Racket-tailed Roller  Knopsterttroupant
Coracias naevius  Purple Roller  Groottroupant
      
Upupa africana  African Hoopoe  Hoephoep
Phoeniculus purpureus  Green Wood-hoopoe  Rooibekkakelaar
Rhinopomastus cyanomelas  Common Scimitarbill  Swartbekkakelaar
      
Tockus nasutus  African Grey Hornbill  Grysneushoringvoël
Tockus rufirostris  Southern Red-billed Hornbill  Rooibekneushoringvoël
Tockus leucomelas  Southern Yellow-billed Hornbill  Geelbekneushoringvoël
Bucorvus leadbeateri  Southern Ground Hornbill  Bromvoël
      
Lybius torquatus  Black-collared Barbet  Rooikophoutkapper
Tricholaema leucomelas  Acacia Pied Barbet  Bonthoutkapper
Pogoniulus chrysoconus  Yellow-fronted Tinkerbird  Geelblestinker
Trachyphonus vaillantii  Crested Barbet  Kuifkophoutkapper
      
Indicator indicator  Greater Honeyguide  Grootheuningwyser
Indicator minor  Lesser Honeyguide  Kleinheuningwyser
Prodotiscus regulus  Brown-backed Honeybird  Skerpbekheuningvoël
      
Campethera bennettii  Bennett's Woodpecker  Bennettspeg
Campethera abingoni  Golden-tailed Woodpecker  Goudstertspeg
Dendropicos fuscescens  Cardinal Woodpecker  Kardinaalspeg
Dendropicos namaquus  Bearded Woodpecker  Baardspeg
Jynx ruficollis  Red-throated Wryneck  Draaihals
      
Mirafra passerina  Monotonous Lark  Bosveldlewerik
Mirafra africana  Rufous-naped Lark  Rooineklewerik
Mirafra fasciolata  Eastern Clapper Lark  Hoëveldklappertjie
Mirafra rufocinnamomea  Flappet Lark  Laeveldklappertjie
Calendulauda africanoides  Fawn-coloured Lark  Vaalbruinlewerik
Calendulauda sabota  Sabota Lark  Sabotalewerik
Pinarocorys nigricans  Dusky Lark  Donkerlewerik
Calandrella cinerea  Red-capped Lark  Rooikoplewerik
  Eremopterix leucotis  Chestnut-backed Sparrow-Lark  Rooiruglewerik
  Eremopterix verticalis  Grey-backed Sparrow-Lark  Grysruglewerik
      
Hirundo rustica  Barn Swallow  Europese Swael
Hirundo albigularis  White-throated Swallow  Witkeelswael
  Hirundo smithii  Wire-tailed Swallow  Draadstertswael
Hirundo dimidiata  Pearl-breasted Swallow  Pêrelborsswael
Cecropis semirufa  Red-breasted Swallow  Rooiborsswael
Cecropis cucullata  Greater Striped Swallow  Grootstreepswael
Cecropis abyssinica  Lesser Striped Swallow  Kleinstreepswael
  Ptyonoprogne fuligula  Rock Martin  Kransswael
Delichon urbicum  Common House Martin  Huisswael
  Petrochelidon spilodera  South African Cliff Swallow  Familieswael
  Riparia riparia  Sand Martin  Europese Oewerswael
  Riparia paludicola  Brown-throated Martin  Afrikaanse Oewerswael
Riparia cincta  Banded Martin  Gebande Oewerswael
      
Campephaga flava  Black Cuckooshrike  Swartkatakoeroe
  Coracina pectoralis  White-breasted Cuckooshrike  Witborskatakoeroe
Coracina caesia  Grey Cuckooshrike  Bloukatakoeroe
      
Dicrurus adsimilis  Fork-tailed Drongo  Mikstertbyvanger
      
  Oriolus oriolus  Eurasian Golden Oriole  Europese Wielewaal
Oriolus auratus  African Golden Oriole  Afrikaanse Wielewaal
Oriolus larvatus  Black-headed Oriole  Swartkopwielewaal
      
Corvus albus  Pied Crow  Witborskraai
Corvus albicolis  White-necked Raven  Withalskraai
      
  Parus cinerascens  Ashy Tit  Akasiagrysmees
Parus niger  Southern Black Tit  Gewone Swartmees
  Anthoscopus minutus  Cape Penduline Tit  Kaapse Kapokvoël
Anthoscopus caroli  Grey Penduline Tit  Gryskapokvoël
      
Salpornis salvadori  African Spotted Creeper  Boomkruiper
      
Turdoides jardineii  Arrow-marked Babbler  Pylvlekkatlagter
Turdoides bicolor  Southern Pied Babbler  Witkatlagter
      
Pycnonotus nigricans  African Red-eyed Bulbul  Rooioogtiptol
Pycnonotus tricolor  Dark-capped Bulbul  Swartoogtiptol
Phyllastrephus terrestris  Terrestrial Brownbul  Boskrapper
Chlorocichla flaviventris  Yellow-bellied Greenbul  Geelborswillie
      
Turdus libonyanus  Kurrichane Thrush  Rooibeklyster
Turdus smithii  Karoo Thrush  Geelbeklyster
Turdus litsitsirupa  Groundscraper Thrush  Gevlekte Lyster
      
Monticola rupestris  Cape Rock Thrush  Kaapse Kliplyster
Monticola brevipes  Short-toed Rock Thrush  Korttoonkliplyster
  Myrmecocichla monticola  Mountain Wheatear  Bergwagter
Oenanthe pileata  Capped Wheatear  Hoëveldskaapwagter
Campicoloides bifasciata  Buff-streaked Chat  Bergklipwagter
Oenanthe familiaris  Familiar Chat  Gewone Spekvreter
Thamnolaea cinnamomeiventris  Mocking Cliff Chat  Dassievoël
Myrmecocichla formicivora  Ant-eating Chat  Swartpiek
Saxicola torquatus  African Stonechat  Gewone Bontrokkie
      
  Cossypha heuglini  White-browed Robin-Chat  Heuglinjanfrederik
Cossypha natalensis  Red-capped Robin-Chat  Nataljanfrederik
Cossypha caffra  Cape Robin-Chat  Gewone Janfrederik
Cossypha humeralis  White-throated Robin-Chat  Witkeeljanfrederik
  Luscinia luscinia  Thrush Nightingale  Lysternagtegaal
Erythropygia leucophrys  White-browed Scrub Robin  Gestreepte Wipstert
Erythropygia paena  Kalahari Scrub Robin  Kalahariwipstert
      
  Sylvia borin  Garden Warbler  Tuinsanger
  Sylvia communis  Common Whitethroat  Witkeelsanger
Sylvia subcaerulea  Chestnut-vented Tit-babbler  Bosveldtjeriktik
  Hippolais icterina  Icterine Warbler  Spotsanger
  Hippolais olivetorum  Olive-tree Warbler  Olyfboomsanger
  Locustella fluviatilis  River Warbler  Sprinkaansanger
Acrocephalus arundinaceus  Great Reed Warbler  Grootrietsanger
  Acrocephalus baeticatus  African Reed Warbler  Kleinrietsanger
  Acrocephalus palustris  Marsh Warbler  Europese Rietsanger
Acrocephalus schoenobaenus  Sedge Warbler  Europese Vleisanger
Acrocephalus gracilirostris  Lesser Swamp Warbler  Kaapse Rietsanger
  Iduna natalensis  Dark-capped Yellow Warbler  Geelsanger
Bradypterus baboecala  Little Rush Warbler  Kaapse Vleisanger
      
Phylloscopus trochilus  Willow Warbler  Hofsanger
Apalis thoracica  Bar-throated Apalis  Bandkeelkleinjantjie
  Apalis flavida  Yellow-breasted Apalis  Geelborskleinjantjie
Sylvietta rufescens  Long-billed Crombec  Bosveldstompstert
Eremomela icteropygialis  Yellow-bellied Eremomela  Geelpensbossanger
Eremomela scotops  Green-capped Eremomela  Donkerwangbossanger
Eremomela usticollis  Burnt-necked Eremomela  Bruinkeelbossanger
Camaroptera brevicaudata  Grey-backed Camaroptera  Grysrugkwêkwêvoël
Calamonastes fasciolatus  Barred Wren-Warbler  Gebande Sanger
Sphenoeacus afer  Cape Grassbird  Grasvoël
      
Cisticola juncidis  Zitting Cisticola  Landeryklopkloppie
Cisticola aridulus  Desert Cisticola  Woestynklopkloppie
  Cisticola textrix  Cloud Cisticola  Gevlekte Klopkloppie
Cisticola ayresii  Wing-snapping Cisticola  Kleinste Klopkloppie
  Cisticola rufilatus  Tinkling Cisticola  Rooitinktinkie
Cisticola chiniana  Rattling Cisticola  Bosveldtinktinkie
  Cisticola tinniens  Levaillant's Cisticola  Vleitinktinkie
Cisticola aberrans  Lazy Cisticola  Luitinktinkie
Cisticola fulvicapilla  Neddicky  Neddikkie
      
Prinia subflava  Tawny-flanked Prinia  Bruinsylangstertjie
  Prinia flavicans  Black-chested Prinia  Swartbandlangstertjie
      
Muscicapa striata  Spotted Flycatcher  Europese Vlieëvanger
Muscicapa caerulescens  Ashy Flycatcher  Blougrysvlieëvanger
Myioparus plumbeus  Grey Tit-Flycatcher  Waaierstertvlieëvanger
Melaenornis pammelaina  Southern Black Flycatcher  Swartvlieëvanger
Bradornis mariquensis  Marico Flycatcher  Maricovlieëvanger
Bradornis pallidus  Pale Flycatcher  Muiskleurvlieëvanger
Sigelus silens  Fiscal Flycatcher  Fiskaalvlieëvanger
      
Batis capensis  Cape Batis  Kaapse Bosbontrokkie
Batis molitor  Chinspot Batis  Witliesbosbontrokkie
  Platysteira peltata  Black-throated Wattle-eye  Beloogbosbontrokkie
Stenostira scita  Fairy Flycatcher  Feevlieëvanger
  Trochocercus cyanomelas  Blue-mantled Crested Flycatcher  Bloukuifvlieëvanger
Terpsiphone viridis  African Paradise Flycatcher  Paradysvlieëvanger
      
Motacilla aguimp  African Pied Wagtail  Bontkwikkie
Motacilla clara  Mountain Wagtail  Bergkwikkie
Motacilla capensis  Cape Wagtail  Gewone Kwikkie
  Motacilla flava  Western Yellow Wagtail  Geelkwikkie
      
Anthus cinnamomeus  African Pipit  Gewone Koester
Anthus similis  Long-billed Pipit  Nicholsonkoester
Anthus leucophrys  Plain-backed Pipit  Donkerkoester
Anthus vaalensis  Buffy Pipit  Vaalkoester
Anthus lineiventris  Striped Pipit  Gestreepte Koester
Anthus caffer  Bushveld Pipit  Bosveldkoester
      
Macronyx capensis  Cape Longclaw  Oranjekeelkalkoentjie
      
Lanius minor  Lesser Grey Shrike  Gryslaksman
Lanius collaris  Southern Fiscal  Fiskaallaksman
Lanius collurio  Red-backed Shrike  Rooiruglaksman
Urolestes melanoleucus  Magpie Shrike  Langstertlaksman
      
Laniarius ferrugineus  Southern Boubou  Suidelike Waterfiskaal
Laniarius atrococcineus  Crimson-breasted Shrike  Rooiborslaksman
Dryoscopus cubla  Black-backed Puffback  Sneeubal
Nilaus afer  Brubru  Bontroklaksman
Tchagra australis  Brown-crowned Tchagra  Rooivlerktjagra
Tchagra senegalus  Black-crowned Tchagra  Swartkroontjagra
Chlorophoneus sulfureopectus  Orange-breasted Bushshrike  Oranjeborsboslaksman
Malaconotus blanchoti  Grey-headed Bushshrike  Spookvoël
Prionops plumatus  White-crested Helmetshrike  Withelmlaksman
Prionops retzii  Retz's Helmetshrike  Swarthelmlaksman
Eurocephalus anguitimens  Southern White-crowned Shrike  Kremetartlaksman
      
Acridotheres tristis  Common Myna  Indiese Spreeu
Creatophora cinerea  Wattled Starling  Lelspreeu
Cinnyricinclus leucogaster  Violet-backed Starling  Witborsspreeu
Lamprotornis australis  Burchell's Starling  Grootglansspreeu
Lamprotornis nitens  Cape Glossy Starling  Kleinglansspreeu
  Lamprotornis chalybaeus  Greater Blue-eared Starling  Groot-blouoorglansspreeu
Onychognathus morio  Red-winged Starling  Rooivlerkspreeu
      
Buphagus africanus   Yellow-billed Oxpecker  Geelbekrenostervoël
Buphagus erythrorhynchus  Red-billed Oxpecker  Rooibekrenostervoël
      
Promerops gurneyi  Gurney’s Sugarbird  Rooiborssuikervoël
      
Nectarinia famosa  Malachite Sunbird  Jangroentjie
Cinnyris mariquensis  Marico Sunbird  Maricosuikerbekkie
Cinnyris afer  Greater Double-collared Sunbird  Groot-rooibandsuikerbekkie
Cinnyris talatala  White-bellied Sunbird  Witpenssuikerbekkie
Chalcomitra amethystina  Amethyst Sunbird  Swartsuikerbekkie
  Chalcomitra senegalensis  Scarlet-chested Sunbird  Rooiborssuikerbekkie
      
Zosterops virens  Cape White-eye  Kaapse Glasogie
      
Bubalornis niger  Red-billed Buffalo Weaver  Buffelwewer
Plocepasser mahali  White-browed Sparrow-Weaver  Koringvoël
  Passer domesticus  House Sparrow  Huismossie
Passer motitensis  Great Sparrow  Grootmossie
Passer melanurus  Cape Sparrow  Gewone Mossie
Passer diffusus  Southern Grey-headed Sparrow  Gryskopmossie
Gymnoris superciliaris  Yellow-throated Petronia  Geelvlekmossie
      
Sporopipes squamifrons  Scaly-feathered Finch  Baardmannetjie
Amblyospiza albifrons  Thick-billed Weaver  Dikbekwewer
Ploceus ocularis  Spectacled Weaver  Brilwewer
Ploceus cucullatus  Village Weaver  Bontrugwewer
Ploceus capensis  Cape Weaver  Kaapse Wewer
Ploceus velatus  Southern Masked Weaver  Swartkeelgeelvink
Ploceus intermedius  Lesser Masked Weaver  Kleingeelvink
Anaplectes rubriceps  Red-headed Weaver  Rooikopwewer
      
  Anomalospiza imberbis  Cuckoo Finch  Koekoekvink
Quelea quelea  Red-billed Quelea  Rooibekkwelea
Euplectes orix  Southern Red Bishop  Rooivink
Euplectes afer  Yellow-crowned Bishop  Goudgeelvink
Euplectes albonotatus  White-winged Widowbird  Witvlerkflap
Euplectes ardens  Red-collared Widowbird  Rooikeelflap
Euplectes progne  Long-tailed Widowbird  Langstertflap
      
Pytilia melba  Green-winged Pytilia  Gewone Melba
Mandingoa nitidula  Green Twinspot  Groenkolpensie
  Lagonosticta rubricata  African Firefinch  Kaapse Vuurvinkie
Lagonosticta rhodopareia  Jameson's Firefinch  Jamesonvuurvinkie
Lagonosticta senegala  Red-billed Firefinch  Rooibekvuurvinkie
Uraeginthus angolensis  Blue Waxbill  Gewone Blousysie
Uraeginthus granatina  Violet-eared Waxbill  Koningblousysie
Estrilda astrild  Common Waxbill  Rooibeksysie
Estrilda erythronotos  Black-faced Waxbill  Swartwangsysie
Coccopygia melanotis  Swee Waxbill  Suidelike Swie
Ortygospiza fuscocrissa  African Quail-Finch  Gewone Kwartelvinkie
  Amandava subflavus  Orange-breasted Waxbill  Rooiassie
Amadina fasciata  Cut-throat Finch  Bandkeelvink
Amadina erythrocephala  Red-headed Finch  Rooikopvink
      
Lonchura cucullata  Bronze Mannikin  Gewone Fret
      
Vidua macroura  Pin-tailed Whydah  Koningrooibekkie
Vidua regia  Shaft-tailed Whydah  Pylstertrooibekkie
Vidua paradisaea  Long-tailed Paradise Whydah  Gewone Paradysvink
  Vidua funerea  Dusky Indigobird  Gewone Blouvinkie
Vidua purpurascens  Purple Indigobird  Witpootblouvinkie
Vidua chalybeata  Village Indigobird  Staalblouvinkie
      
Crithagra mozambica  Yellow-fronted Canary  Geeloogkanarie
Crithagra atrogularis  Black-throated Canary  Bergkanarie
Crithagra gularis  Streaky-headed Seedeater  Streepkopkanarie
      
Emberiza flaviventris  Golden-breasted Bunting  Rooirugstreepkoppie
Emberiza capensis  Cape Bunting  Rooivlerkstreepkoppie
Emberiza tahapisi  Cinnamon-breasted Bunting  Klipstreepkoppie
  Emberiza impetuani  Lark-like Bunting  Vaalstreepkoppie

tuis      home      terug