Moths: Family Pyralidae  SNOUT MOTHS

Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Bostra albilineata Bostra dipectinalis Endotricha species Lamoria planalis Loryma basalis Stemmatophora chloralis
Endotricha consobrinalis consobrinalis Hypsopygia sanguinalis Galleria mellonella Zitha zonalis Hypsopygia nostralis Biafra concinella
Bostra glaucalis Bostra pyroxantha Epilepia melanosparsalis Grammiiphlebia striata Hypargyria metalliferella Macalla species
Mittonia hampsoni Prosaris species Endotricha erythralis Endotricha erythralis Cadra cautella Flabellobasos capensis
Salma melapastalis          

home      tuis      motlys      moth list      next