Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Moths: Family Geometridae  GEOMETER MOTHS
Sub-family  Ennominae
Argyrophora trofontia Ascotis reciprocaria Ascotis reciprocaria Cabera aquaemontana Cabera aquaemontana Cabera elatina
Chiasmia amarata Chiasmia brongusaria Chiasmia furcata Chiasmia grimmia Chiasmia maculosa Chiasmia multistrigata
Chiasmia species Chiasmia species Chiasmia species Chiasmia streniata Chiasmia subcurvaria Chiasmia tecnium
Chiasmia turbulentata Chiasmia umbrata Cleora nigrisparsali Cleora nigrisparsalis Drepanogynis cambogiaria Drepanogynis cambogiaria
Coenina dentataria Drepanogynis tripartita Ectropis species Erastria species Erastria species Eulycia grisea grisea
Heterostegane auranticollis Hypomecis complacita Hypomecis ectropodes Zeuctoboarmia cataimena Isturgia deerraria Ligdia batesii
Menophra obtusata Menophra serrataria Nassinia pretoria Omizodes complanata Omphalucha albosignata Omphalucha indeflexa
Orbamia octomaculata Orbamia octomaculata Orbamia octomaculata Orbamia octomaculata Plateoplia acrobelia Terpnostola ardescens
Terpnostola ardescens Xylopteryx arcuata Xylopteryx arcuata Xylopteryx arcuata Xylopteryx prasinaria Zamarada bathyscaphes
Zamarada differens top Zamarda differens underside Zamarada transvisaria Zamarada vulpina Zamarada plana Zeuctoboarmia hyrax
Zeuctoboarmia sabinei Chiasmia normata Drepanogynis costipicta Lhommeia subapicata Lomographa indularia Lomographa indularia
Petrodava leucicolor Zamarada metallicata Zamarada metallicata Chiasmia suriens Chiasmia boarmioides Platypepla spurcata
Drepanogynis cambogiaria Omphalucha species larva Cabera strigata larva      
Sub-family  Geometrinae  EMERALD MOTHS
Acollesis fraudulenta Allochrostes biornata Allochrostes impunctata Antharmostes papilio Aphilopota decepta Aphilopota interpellans
Chlorissa albistrigulata Chlorissa attenuata Comostolopsis stillata stillata Discomiosis crescentifera Mixocera frustratoria Mixocera frustratoria
Neromia impostura Oomphacodes punctilineata Omphax leucocraspeda Omphax plantaria plantaria Paragathia albimarginata Pingasta abyssiniaria
Prasinocyma oculata Prasinocyma vermicularia Victoria fuscithorax Prasinocyma dorsipunctata Neromia rubripunctilla  
Sub-family  Larentiinae
Chloroclystis grisea Chloroclystis cf muscos Mimoclystia pudicata Mimoclystia undulosata Pasiphila lita
Pseudolarentia magalaria          
Sub-family  Oenochrominae
Barrama impunctata Barrama impunctata Petovia marginata marginata Petovia marginata
Sub-family  Sterrhinae
Chlorerythra rubriplaga Conolophia conscitaria conscitaria Idaea fumilinea Idaea species Idaea squamulata Idaea torrida
Rhodometra sacraria Rhodometra sacraria Scopula sinnaria bisinuata Scopula caeraria caeraria Scopula natalica Scopula nigrinotata
Scopula penultima Scopula sincera Scopula straminea Somatina figurata Somatina vestalis Traminda ocillata
Afrophyla vethi Traminda obversata Scopula internataria      

home      tuis      motlys      moth list     back to top      next