Striphnopteryx edulis  Edible Monkey
Striphnopteryx edulis
Modimolle, Mar 2019
Striphnopteryx edulis
Modimolle, Feb 2016
Striphnopteryx edulis
Modimolle, Nov 2017

tuis       home      motlys      moth list     next