Platyptilia farfarellus   
Amblyptilia direptalis
Modimolle, Oct 2020

tuis       home      motlys      moth list     next