Duponchelia fovealis  ssp fovealis  European Pepper Moth
Duponchelia fovealis
Modimolle, Apr 2023
Duponchelia fovealis
Modimolle, May 2014

tuis       home      motlys      moth list     next