Tephrosia longipes   
Tephrosia longipes
Mooimeisiesfontein, Apr 2019
Tephrosia longipes
Welgevonden Game Reserve

tuis       home      veldblomlys      flower list      next