Hypoxis iridifolia  African Wild Potato 
Hypoxis iridifolia
Modimolle, Nov 2014
Hypoxis iridifolia
Welgevonden Game Reserve

tuis       home      veldblomlys      flower list      next