Podiceps cristatus   Great Crested Grebe  Kuifkopdobbertjie

Kuifkopdobbertjie
Sterkfontein, Nov 2010

Ongereelde besoeker. Alleenlopers of pare beweeg van tyd tot tyd in hierdie area in en vertoef gewoonlik dan net kortstondig. Hulle verkies groter damme, veral die besproeiingsdamme in die Almavallei vanaf Rankinspas tot by Bokpoort. Hulle broei soms hier en lê hulle eiers tussen Junie en Augustus.
Great Crested Grebe
Alma, Dec 2009
Great Crested Grebe
Bokpoort, Aug 2018

tuis       home      voëllys      next